מאפייה

תכנון מאפייה

את התקנות אנחנו יודעים עכשיו הזמן לתכנן לכם מאפייה מקצועית, אנחנו בתהליך  איתכם עד לקבלת רישיון יצרן.

סוגי החדרים במאפיית עוגות


חדרים אלה חייבים להימצא במאפיית עוגות:

חדר החסנת חמרי גלם;

חדר ייצור;

חדר החסנת עוגות.


החסנת שקי הקמח וחמרי העזר

שקי הקמח וחמרי העזר יונחו על גבי מדפים מוגבהים כ־30 ס"מ מעל הרצפה; לעניין תקנה זו, "חמרי־עזר" – סוכר, מלח, אבקת־חלב, קקאו תבלינים וחמרים כיוצא באלה, שמשתמשים בהם לצורך אפיית עוגות וקישוטן.


החזקת חמרי גלם בחדר ייצור

(א) לא יוחזקו בחדר הייצור קמח או חמרי־עזר, אלא בכמויות הנדרשות לייצור יומי.

(ב) לא יוחזקו קמח או חמרי־עזר בחדר הייצור, אלא אם נתמלאו לגביהם תנאים אלה:


הם נתונים במכלים בעלי דפנות חלקים ופינות מעוגלות;

  1. המכלים עשויים מחומר שאינו סופג רטיבות ושאינו מותקף על ידי החומר המוחזק בו;
  2. המכלים סגורים בכל עת שאינם בשימוש;
  3. המכלים מונחים על גבי מדפים מוגבהים כ־30 ס"מ לפחות מעל הרצפה.

ביצים שלמות (תיקון התשנ"ה)

לא תימצא בתחום מאפיית עוגות ביצה בתוך קליפתה הטבעית, אלא אם נתמלאו לגביה תנאים אלה:

     (1) היא ביצת תרנגולת (domesticus Gallus) בלבד;

     (2) קליפתה נקיה ושלמה;

     (3) קליפתה לא סדוקה ולא שבורה;

     (4) היא לא הוצאה ממדגירה.

מאפייה


החזקת ביצים במקרר

(א) לא יוחזקו ביצים שלמות או מפוסטרות אלא במקרר שהטמפרטורה בו אינה עולה על 8 מעלות צלזיוס.

(ב) לא יימצאו ביצים שלמות או מפוסטרות מחוץ למקרר אלא במספר הדרוש לשימוש מידי.


החזקת קרמים וכו'

לא יימצא בתחום מאפיית העוגות קרם, קצפת, מילוי או ציפוי לעוגה, המכילים חלב, מוצרי חלב, ביצים או חלבון אחר, בין בנפרד ובין על העוגה או בתוכה, אלא במקרר שהטמפרטורה בו אינה עולה על 8 מעלות צלזיוס.


שימוש בחלב מפוסטר ומוצריו

לא יימצאו בתחום מאפיית עוגות חלב או מוצרי־חלב אלא אם הם מפוסטרים או מעוקרים.


לקוחותינו בתחום האפייה

לחם גל, חיפה

דואט, אשדוד

דוראל, עד הלום

מיטב, קריית מלאכי

עידן הנבט, אשדוד

מונבטים, אור עקיבא