רישיון עסק למחסני קירור

לבקשת רישיון עסק למחסן קירור או להרחבתו יצורפו בנוסף לאמור בתקנה 3 לתקנות העיקריות גם נספחים אלה כשהם חתומים בידי מהנדס קירור ומהנדס חשמל:

 1. מספר סוגי המדחסים הנמצאים בבית הקירור והספקיהם (ביחידות של כוח סוס);
 2. הסוג של חומר האיטום, עוביו ומקדם ההעברה התרמי שלו לכל חדר לחוד;
 3. הטמפרטורה הנמוכה ביותר המיועדת לכל חדר לחוד;
 4. תכנית הצנרת של הקירור ושל החשמל במערכת הקירור;
 5. תכנית הניקוז והשיפועים של רצפת חדר המדחסים ושל מערכת יציאת השופכין מחדר זה;
 6. תכנית מיקומם של מסכי האוויר.

(7) עם מילוי הלוח יחתום עליו מנהל מחסן הקירור או עובד אחר שהוא הסמיכו לכך וישמרו אותו למשך מחצית השנה מיום החתימה.

(ב) במחסן קירור בעל מדחום אינדיקטורי מרכזי המחובר לכל החדרים, יהיה בכל חדר שבו רק מד חום רושם.

(ג) במחסן קירור שבניתו הסתיימה לפני ב' בכסלו התשל"ג (8) בנובמבר 1972 (והוא בעל מד חום אינדיקטורי מרכזי, יכול שיהיה ללא מד חום רושם בכל חדר בתנאי שבעל מחסן הקירור או מחזיקו ינהל רישום הטמפרטורה בכל החדרים כל ארבע שעות במשך 24 שעות ליממה במחברת מיוחדת שתעמוד לעיונם של עובדי משרד הבריאות בכל עת.

רישיון עסק מחסני קירור


החסנת סוגי מזון שונים

לא יוחסנו סוגי מזון שונים לרבות מזון גולמי או מעובד חלקית באצוות מזון אחת, למעט חדרי קירור בהן הטמפרטורה אינה עולה על -18 מעלות צלזיוס ובתנאי שיש הפרדה בין סוגי המזון, והמזון ארוז ומוקפא לפני הכנסתו לחדר.


מזון שאינו ארוז

לא יוחסן במחסן קירור מזון שאינו ארוז להנחת דעתו של המנהל.


סימון אצוות למזון

לא יוחסן מזון במחסן קירור אלא אם כל אצווה מסומנת בתאריך האזרחי של הכנסתה לקירור.


צורת ההחסנה

לא יוחסן מזון במחסן קירור אלא אם נתקיימו לגביו כל אלה:

 1. יש תנועה חופשית של אוויר בתוך הסחורה המוחסנת;
 2. יש ריווח של 15 ס"מ לפחות בין המדף הנמוך ביותר שעליו מונח המזון ורצפת החדר;
 3. יש ריווח של 50 ס"מ לפחות בין המזון המוחסן לתקרת המחסן וצינורות הקירור;
 4. יש מעברים בין השורות שעליהן מונח המזון שיאפשרו גישה נוחה אליו, ולא פחות מ־40 ס"מ בין אריזות הסחורה;
 5. בין אריזת המזון לבין הקירות יהיה מרווח של 30 ס"מ לפחות.

 

פרוזדור מקורר או מסך אויר

מחסני קירור רישוי עסקים ביופוד

חברתנו מתמחה בליווי וייעוץ לעסקים קטנים וגדולים בתהליך רישוי עסק. הצוותים המקצועיים במחלקת רישוי עסקים של ביופוד ישמחו להעניק לכם שירות, לענות על שאלות וללוות אתכם בתהליך רישוי העסק למחסן קירור. צרו קשר בטופס או התקשרו- 052-5257750