מזונות שלא תומכים בצמיחת חיידקים

"מזון שעלון להיות מסוכן"

מזון עם ערך של 0.86 AW או פחות.

מזון עם רמת חומציות של 4.7 PH או מתחת (בטמפ' 24 מעלות צלזיוס).

צלחת פטרי עם מושבות חיידקיים

מזון בכלי סגור הרמטי שלא נפתח, שמעובד באופן מסחרי כדי להשיג ולשמור על סטריליות מסחרית ובתנאים של אחסון והפצה נאותים.

מזון שיש עבורו ראיות מעבדה המוכיחות כי צמיחת חיידקיים של מיקרואורגניזמים לא יכולה להתרחש כגון מזון שיש לו AW,PH שהם ברמות שציינו בפסקה הקודמת. מזון יכול להכיל חומר משמר, מכשול אחר לצמיחת מזהמים או שילוב של כמה חסמים המעכבים את צמיחת החיידקיים.

ביצה קשה, קליפה שלמה ולא שבורה בקירור.

מזונות שאינם תומכים בצמיחת חיידקיים