טפסים להורדה

טפסים חשובים לרישיון עסק

טפסים להורדה עבור רישיון עסק בעריית ת"א

תצהיר זיהוי בעל העסק בביקור – עיריית ת"א

טופס תצהיר נלווה לבקשה לרישיון עסק באופן מקוון – עיריית ת"א


רשימת מסמכים לעריית תא:
  1. להגיע עם בעל העסק
  1. חוזה שכירות כל הדפים
  1. צילום ת.ז
  1. אישור נגישות ושרות + טפסים
  1. פרשה טכנית
  1. טבלת חתימות
  1. טופס בקשה לרישיון /  טופס ירוק הגשת תוכניות
  1. חתימת יפוי כח
  1. הצערת בעל מקצוע
  1. טופס בקשה לשימוש חורג
  1. טופס צ׳ק ליסט
  1. מס תיק רישוי רשום בדף מידע
  1. סימון אדום למטף ועסק במגרש
  1. תוכניות ב A4
 1. טופס שירותים

טפסים שלנו


הצהרת בעל הנכס

הצהרה – תקינות ויציבות מבנה

עיריית כפר יונה – יפוי כוח

טופס ביקורת נגישות רישוי עסקים בעסק קטן

תצהיר נגישות עסקים קטנים (טופס 202) – עיריית בת ים

בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק-משרד הבריאות(מחוז צפון)

טופס ייפוי כוח עיריית ת"א – רישוי עסקים

טופס תצהיר כבאות – רישוי עסקים

יפוי הכח

עירית חולון הצהרה על ביצוע נגישות