יחס חלבון ללחות מוצר

מוצר יציב

יחס בין חלבון ללחות במוצר סופי נקרא MPR

לדוגמה:

נקניק יבש – 1.9:1
נקניק חצי יבש – 3.1:1 , 5=PH   או מעוקר מסחרי
נקניק מותסס חצי יבש –  4.5=PH  מעל לרמת חומציות הזו חובה AW נמוך מ 0.91
נקניק פרוס אז חובה באריזת וואקום, ריכוז פנימי של 5% מלח.