סוגי ביקורות של תברואן

תברואן מוסמך

1. ביקורת הדרכה
2. ביקורת לחשיפת ליקויים
א. ביקורת שיגרתית
ב. ביקורת מיוחדת
3. ביקורת לבדיקת תהליכים (להתייעלות, לפרמיה).
4. ביקורת מחקרית (סקר, מחקר).
5. ביקורת תחרותית.
6. בדיקה לצורך חקירה (עפ”ר לגילוי עבירות).


אתיקה בביקורת
אתיקה היא תורת המידות. התורה המתארת את הטוב שיבחר האדם ואת הרע שעליו להתרחק ממנו.

אתיקה מקצועית היא התנהגות לפי כללי המקצוע כמו ברפואה במשפטים בתקשורת וכדומה. (ע”פ מילון אבן שושן).


תברואן מוסמך
תברואן מוסמך

הכנה תוכניות עבודה:

1. ביקורות שיגרתיות.
2. ביקורת לחוות דעת מקדמית לקראת רישוי עסקים.
3. ביקורות לבדיקת התנאים ברישיון עסק.
א. תנאים מוקדמים.
ב. תנאים לביצוע דחוי.
ג. תנאים קבועים לרשיון.


ביקורות תברואן מוסמך המשולבות עם גורמים אחרים:

 

1. ביקורות עם גורמים ממשלתיים מאשרים (כמו משטרה, משרד הבריאות).
2. ביקורות עם גורמים אחרים של הרשות (מכבי אש, הנדסה, שירות הוטרינרי).
3. ביקורות עם גורמים משפטיים פנימיים לצורך הכנה תביעה.
4. ביקורות עם גורמים משפטיים חיצוניים (סנגור, תובע, שופט).

צלצלו עכשיו 052-5257750