טפסים להורדה

טופס בדיקת טמפ’ במתקני קירור

לוגו ביופוד

טופס בדיקת טמפ – ביופוד


טפסים להורדה עבור רישיון עסק בעריית ת”א

טופס ייפוי כוח – רישוי עסקים – עיריית ת”א

בקשה לרישיון עסק היתר זמני – עיריית ת”א

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג – עיריית ת”א

טופס הצהרה לשימוש השירותים לעסק – עיריית ת”א

טופס הצהרת מהנדס – עיריית ת”א

טופס פרשה טכנית – עיריית תא

תצהיר זיהוי בעל העסק בביקור – עיריית ת”א

טופס תצהיר נלווה לבקשה לרישיון עסק באופן מקוון – עיריית ת”א


רשימת מסמכים לעריית תא:

 

 1. להגיע עם בעל העסק
 2. חוזה שכירות כל הדפים
 3. צילום ת.ז
 4. אישור נגישות ושרות + טפסים
 5. פרשה טכנית
 6. טבלת חתימות
 7. טופס בקשה לרישיון /  טופס ירוק הגשת תוכניות
 8. חתימת יפוי כח
 9. הצערת בעל מקצוע
 10. טופס בקשה לשימוש חורג
 11. טופס צ׳ק ליסט
 12. מס תיק רישוי רשום בדף מידע
 13. סימון אדום למטף ועסק במגרש
 14. תוכניות ב A4
 15. טופס שירותים

טפסים שלנו

טופס ייפוי כוח עיריית ת”א – רישוי עסקים

טופס תצעיר כבאות – רישוי עסקים

יפוי הכח